کاخ

کاربری مسکونی

– کارفرما: آقای جمشیدی
– تعداد طبقات: ۶ طبقه مسکونی
– متراژ سنگ کاری شده: ۲۰۰۰ مترمربع
– سنگ های استفاده شده: ایمپریال وایت ایتالیا
– طراح : زهره سادات حسینی


مشاهده همه