همای تهران

کاربری تجاری(یک طبقه تجاری)

– متراژ کلی کارهای سنگی 500 مترمربع
استفاده از سنگ در: کف کل واحد ( سالن اصلی و تمامی اتاق ها ) ، محوطه بیرون ، ستون های سنگی ، کانتر سنگی برای منشی
سنگ های استفاده شده در پروژه: چینی ازنا به صورت بوک مچ ، پرشین سیلک به صورت بوک مچ ، سنگ دهبید ، سنگ سیاه نجف آباد
کارفرما: جناب آقای جلالی
طراح: سرکار خانم مسعودیان

مشاهده همه