گالری علاقبند مدرن الهیه

کاربری تجاری

– گالری علاقبند
– کارفرما: آقای علاقبند
– طراح: آرشیتکت آذرین
– متراژ سنگ کاری شده: 30 مترمربع
– سنگ های استفاده شده: سنگ سوپر دهبید کرم، سنگ سوگر دهبید قهوه ای


مشاهده همه