دیدار

کاربری تجاری (3 طبقه تجاری و 3 طبقه پارکینگ)

– متراژ کلی کارهای سنگی 5000 مترمربع
استفاده از سنگ در: کف کل طبقات ، لابی آسانسورهای شرقی و میانی در طبقات ، لابی آسانسور پارکینگ ها ، لابی پله برقی ها ، نمای بیرون پروژه ، محوطه کاری شرقی غربی و شمالی پروژه، پیاده روی غربی تا شرقی پروژه
سنگ های استفاده شده در پروژه: لاشتر براق ، لاشتر هند ، لاشتر با 3 سانت ضخامت برای پیاده رو ، پرشین سیلک ، سنگ قهوه ای برنز آرمانی ، سنگ دهبید ،
کارفرما: شرکت آمن
طراح: جناب آاقی مهندس آرتور امید آذری


مشاهده همه